OGŁOSZENIE:
Niniejszym informujemy, iż Zarządy spółek:
 1. AGRO DUDA spółka z o.o. z siedzibą w Grąbkowie, Grąbkowo 73, 63-930 Jutrosin,
  wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000157376,
  REGON: 411520891,
  NIP: 6991848816,
  z zarządem w składzie: Roman Miler – prezes zarządu, Jacek Jagiełłowicz – wiceprezes zarządu, Rafał Oleszak – wiceprezes zarządu, Jacek Tycner – członek zarządu (Spółka Przejmująca);
 2. PZZ Dystrybucja spółka z o.o. z siedzibą w Pleszewie, ul. Wyspiańskiego 8, 63-300 Pleszew,
  wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000236188,
  REGON: 300057634,
  NIP: 6080024447,
  z zarządem w składzie: Tomasz Klak – prezes zarządu (Spółka Przejmowana)
postanowiły rozpocząć procedurę połączenia na podstawie art. 491 i nast. k.s.h.

W związku z powyższym, na podstawie art. 500 par. 2(1) ksh Spółka udostępnia na swojej stronie internetowej, do publicznej wiadomości, plan połączenia.Pliki:
AD_PZZ_Plan_Polaczenia_151103_v02_SKAN.pdf
AD_PZZ_Plan_Polaczenia_151103_v02_SKAN_osw_o_stanie_ksiegowym_AD.pdf
AD_PZZ_Plan_Polaczenia_151103_v02_SKAN_osw_o_stanie_ksiegowym_PZZ.pdf
AD_PZZ_Plan_Polaczenia_151103_v02_SKAN_ustalenie_wart_maj_PZZ.pdf
AD_PZZ_Plan_Polaczenia_151103_v02_SKAN_uchwala_NZW_PZZ_Projekt.pdf
AD_PZZ_Plan_Polaczenia_151103_v02_SKAN_oswiadczenie_wspolnika_AD.pdf
AD_PZZ_Plan_Polaczenia_151103_v02_SKAN_oswiadczenie_wspolnika_PZZ.pdf